Kwetsbaarheid, moed & vertrouwen

Moed om te zeggen wat er gezegd wilt worden.
Vertrouwen dat het leven voor je werkt, en niet tegen je.

Bij moed komt vaak kwetsbaarheid kijken. Kwetsbaarheid om jezelf te zijn en als het ware in je ziel te laten kijken.

Dat betekent ook soms aangeven dat je het even niet weet.

Op persoonlijk vlak gaat dat soms gemakkelijker dan op professioneel vlak. We willen niet onprofessioneel overkomen. Bewijzen dat we het kunnen én het altijd weten.

Maar net door aan te geven dat je het ook even niet weet, kan er ruimte ontstaan voor meer begrip en samenwerking.

En wie weet zelfs creatieve oplossingen vanuit een onverwachte hoek.

Gratis intake gesprek